“Een platform waar sporters met een beperking alles kunnen vinden”
Uniek Sporten

“Een platform waar sporters met een beperking alles kunnen vinden”

Uniek Sporten is een online sport community voor aangepast sporten. De gelijknamige app brengt vraag en aanbod bij elkaar. Je kunt zoeken op sport, regio en aard van de beperking. Mensen met een beperking worden zo geholpen om een geschikte vorm van sporten of bewegen te vinden. Uniek Sporten is het geesteskind van Arjo
Wijnhorst, die uit eigen ervaring weet hoe belangrijk goede informatie kan zijn.

Steeds toegankelijker
In de hoogste klasse van het E-hockey, hockey vanuit een elektrische rolstoel, was Wijnhorst naar eigen zeggen een fanatieke speler. Later werd hij in deze sport teammanager van TeamNL, dat zilver pakte op de WK. Inmiddels is de prestatiesport vervangen door meer recreatief sporten. “Ik zwem en ik zeil. Bij onze zeilvereniging in Giesbeek blijft het bij sporten, want het clubgebouw is voor de nazit helaas nog niet toegankelijk”, lacht hij. Sowieso ‘loopt’ hij volgens eigen zeggen niet tegen veel drempels aan. “Als ik met mijn vrouw in Harderwijk uit eten ga, kan ik niet ieder restaurant in, maar er blijven er genoeg over waar dit wel mogelijk is. En anders pak ik de auto en rijden we een stukje verder. Gelukkig worden steeds meer winkels en restaurants de laatste jaren beter toegankelijk.” Dat geldt wat hem betreft ook voor de sport. Mede door toedoen van Wijnhorst zelf, die met veel geduld en toewijding bouwt aan zijn grote ambitie.

Betrouwbaarheid als kwaliteit
Na een korte carrière in de accountancy kiest Wijnhorst voor een HBO-studie Sportmanagement. Twee maanden voor zijn afstuderen krijgt hij een telefoontje om eens te komen praten bij De Onderwijsspecialisten in de gemeente Arnhem over gehandicaptensport. Tussen 2009 en 2012 werkt hij daar hard aan de koppeling van vraag en aanbod, wat resulteert in een sportloket voor de regio Arnhem. Intussen heeft het Fonds Gehandicaptensport zijn initiatief geadopteerd en is Uniek Sporten uitgegroeid tot een landelijk initiatief. Wijnhorst is de eerste om toe te geven dat er al heel veel websites zijn. Signalen vanuit de doelgroep geven aan dat veel mensen door de bomen het bos niet meer zien. “De kracht van ons loket is de kwaliteit van onze informatie. Wij zorgen dat vraag en aanbod goed en betrouwbaar digitaal ontsloten worden. Dat hebben we zorgvuldig opgebouwd hier in de regio Arnhem en inmiddels uitgerold naar meerdere nieuwe regio’s. Onze wens voor de korte termijn is om heel Nederland te bestrijken. Hoe mooi zou het zijn als je straks één platform hebt voor mensen met een beperking waar alles op te vinden is?” De vraag stellen is hem beantwoorden. Het Fonds Gehandicaptensport biedt Uniek Sporten gratis aan voor alle regio’s in Nederland. Dit in eendrachtige samenwerking met NOC*NSF en hun project Grenzeloos Actief.

De ratificatie van het VN-verdrag is een prima stok achter de deur

Regie in de regio
Hoewel Wijnhorst stiekem praat over eind 2017 als moment van de landelijke dekking, kan dit zomaar iets later worden. Haast is niet geboden, weet hij als geen ander. “De tijd is wel rijp om snel voortgang te boeken. Het VN-verdrag is een prima stok achter de deur om toegankelijkheid in sport en bewegen te helpen versterken. Toch blijven we behoedzaam te werk gaan. We zitten met Uniek Sporten op dit moment in vier regio’s in Gelderland. Binnenkort
komen er daar nog vier bij in andere provincies en we zijn in gesprek met nog eens vijftien regio’s, onder andere in

Noord-Brabant. We streven naar een dekkingsgraad van 40 procent in 2016, waarna we eind 2017 mogelijk heel Nederland coveren met onze website en bijbehorende app. Het gaat inderdaad snel, maar vergeet niet dat we de eerste drie jaar van fouten van anderen hebben geleerd. Er is ooit vanuit Bunnik een informatiesite voor heel Nederland aangereikt. Een paar jaar later was dit initiatief ter ziele. Wij starten bottom-up, hebben geduld en laten de regie bij de zo belangrijke regio’s zelf. Pas dan kun je tot een landelijk dekkend netwerk komen!”

Geen hokjesdenken
Het ‘veroveren’ van nieuwe regio’s blijft volgens Wijnhorst missiewerk. “Toch is dat onze grootste uitdaging. We gaan veel naar bijeenkomsten om het project toe te lichten. Niet omdat wij dit zo leuk vinden, maar in het belang van de doelgroep. Met name voor dit stuk werken we nauw samen met het expertteam van Grenzeloos Actief. We denken niet in hokjes. Termen als ‘handicap’ en ‘beperking’ hebben we bewust omzeild in de naamstelling en onze ‘slogan’ Aangepast sporten voor jou! Wij kijken altijd naar hetgeen wél kan en blijven niet steken in onmogelijkheden. Sport en bewegen is praktisch voor iedereen mogelijk en hét middel om gewoon mee te doen.”

Bron: Trendboek ‘Iedereen in Beweging’ van ZET
Foto: Tessa Spaaij Photography