Omdat je ook met een beperking in de buurt moet kunnen sporten
Uniek Sporten app

Omdat je ook met een beperking in de buurt moet kunnen sporten

In de regio Arnhem (en sinds kort ook in de regio Nijmegen) is al sprake van een uniek samenwerkingsverband op het gebied van aangepast sporten. Dit heeft ertoe geleid dat achttien partijen vanuit de overheid, zorg, speciaal onderwijs en ondersteunende organisaties intensief samenwerken met sportaanbieders in de regio. Arjo Wijnhorst coördineert samen met zijn collega’s het sportloket voor aangepast sporten, ofwel Uniek Sporten, een initiatief dat 2,5 jaar geleden door Sportbedrijf Arnhem en De Onderwijsspecialisten werd genomen. “We richten ons op het geven van sportadvies: waar kun je in jouw buurt sporten of bewegen. Daarnaast ondersteunen we sportaanbieders bij het opzetten van specifiek aanbod voor de doelgroep en het trainen van kwalitatief goede sportinstructeurs.

Maar nog belangrijker is onze rol als samenwerkingsorganisatie, een verbindende factor tussen de tien gemeenten in deze regio, MEE, het revalidatiecentrum, zorgpartijen en het speciaal onderwijs.” Uniek Sporten is organisator en aanjager van initiatieven die gezamenlijk worden opgepakt. “Om ervoor te zorgen dat het sportaanbod gestaag groeit en deskundigheid toeneemt. We zijn van korte lijnen, snel schakelen, praktisch handelen. Zo hebben we voor het revalidatiecentrum waar mensen met niet-aangeboren hersenletsel worden behandeld een vereniging gevonden die een sport- en spelgroep wilde beginnen, met als uiteindelijk doel dat de patiënten vervolgens op termijn in hun eigen wijk doorstromen naar een geschikte aanbieder.”

Troef van Uniek Sporten is de ervaring die inmiddels tot mooi resultaat leidde. In vier jaar tijd nam de sportparticipatie van mensen met een beperking in Arnhem met tien procent toe. “Zij sporten permanent, minimaal een keer per maand. Daar zijn we enorm blij mee”, zegt Wijnhorst. “Onze ervaring is dat veel gemeenten tegen dezelfde punten aanlopen. Samenwerking is soms moeilijk, het blijft lastig om over muurtjes heen te kijken. Wij hebben ervaren dat de focus op de doelgroep moet liggen, niet op organisatiebelangen. Dat is wat we de deelnemende partijen ook continu voorhouden: maak het samen zo goed mogelijk voor de sporters, zet hen boven geldstromen, maar ook boven je eigen doelstellingen.”

Dat het concept werkt, bewijst Uniek Sporten niet alleen in de toename van sportparticipatie. Ook het aantal sportaanbieders in de regio dat inmiddels specifiek aanbod voor de doelgroep heeft ontwikkeld is groot. “Alleen hier al zijn het er ruim honderd! Populair zijn aangepast fitness en zwemmen, maar ook rolstoelschermen, G-voetbal en atletiek groeien enorm.”

Bron: Sport & Gemeenten
Tekst: Sandra van Maanen
Foto: Mathilde Dusol Fotografie